سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین حکمتی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی, دانشکده محیط زیست, دانشگاه
مهرداد نظریها – استادیار دانشکده محیط زیست, دانشگاه تهران
هانیه خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی, دانشکده محیط زیست, دانشگاه

چکیده:

ضرورت اجرای گزینه‌های مختلف از مدت‌ها قبل شناخته شده‌است. هر یک از گزینه‌های مهار سیلاب در یکی از دو دسته "سازه‌ای" و "غیرسازه‌ای" قرار می‌گیرند. آنچه در انتخاب یک گزینه مهار سیلابیا ترکیبی از چند گزینه از آنها تعیین کننده می باشد, نسبت سود به هزینه آنها می باشد. در تعیین سود هر گزینه یا ترکیب گزینه‌ها میزان کاهش خسارت حاصل از اجرای آن گزینه یا گزینه‌ها نیز به عنوان سهمی از سود مذکور در نظر گرفته می شود. بنابراین تعیین میزان کاهش خسارت حاصل ا ز اجرای یک روش مهار سیلاب در انتخاب روش مهار سیلاب ضروری می‌باشد.در این تحقیق ابتدا مدل‌های ارزیابی خسارات سیلاب مختصرا تشریح می‌شود. سپس کلیاتی در مورد نحوه استفاده از نرم‌افزار HEC-FDA بیان می‌شود و نهایتا نیز نتایج نمونه‌ای از کاربرد این نرم‌افزار روی رودخانه کلرادو توضیح داده می‌شود. از بررسی مطالعات انجام شدهدر این زمینه اینگونه بر‌می‌آید که اولا تمامی‌آین روش‌ها بر پایه عمق آب گرفتگی ناشی از سیلاب بنا شده‌اند در حالی که در بعضی مناطق سیلخیز مشخصه سرعت جریان در میزان خسارات وارده تعیین کننده می‌باشد؛ ثانیا به دلیل پیچیدگی کمی کردن خسارات و هزینه‌های مربوط به گزینه‌های غیرسازه‌ای مهار سیلاب, معمولا از این روش‌ها در تحلیل اقتصادی صرف نظر می‌شود. بدیهی است پرداختن به این دو مساله دارای اهمیت می‌باشد.