مقاله مدل آزاد سازي قيمت برق در بخش صنعت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۹۱ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: مدل آزاد سازي قيمت برق در بخش صنعت
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ARDL؛ آزاد سازي قيمت
مقاله تابع تقاضا
مقاله کشش قيمتي
مقاله کشش درآمدي
مقاله قيمت حقيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف بالاي برق در زير بخش هاي اقتصادي کشور و به ويژه بخش صنعت يکي از چالش هاي اقتصاد ايران بوده، که آزاد سازي قيمت و حذف يارانه برق در بخش صنعت يکي از راه هاي کاهش مصرف بالاي برق در اين بخش مي باشد. بدين منظور ابتدا تابع تقاضاي برق در بخش صنعت در طي سال هاي ۸۶- ۱۳۵۴ به روش ARDL برآورد شده است. کشش قيمتي در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتيب -۰٫۰۵ و -۰٫۲۸ و کشش درآمدي در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتيب ۰٫۲۷ و ۱٫۵۲ به دست آمده است. در ادامه با استفاده از توابع بدست آمده از مرحله اول، دو سناريو مطرح شده است. در سناريو اول ، آزادسازي در طي سه سال (۹۱-۱۳۸۹) و در سناريو دوم، آزادسازي در طي پنج سال (۹۳-۱۳۸۹) بررسي شده است. در هر سناريو نيز دو فرض را بر اساس افزايش يکنواخت قيمت اسمي و قيمت حقيقي در نظر گرفته شده است. نتايج نشان داده که در سناريو اول و در سال هاي ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ قيمت به ترتيب ۹/۳۵۴، ۴/۵۵۷ و ۲/۸۳۳ ريال بازاي هر کيلووات ساعت و در سناريو دوم و در سال هاي ۹۳-۱۳۸۹ قيمت به ترتيب ۵۵/۳۱۰، ۲۴/۴۱۵، ۹۳/۵۱۹، ۶۲/۶۲۴، ۳۱/۷۲۹ ريال به ازاي هر کيلووات ساعت خواهد بود.