سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش رضایی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک
عسگر جانعلیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
علیرضا میرزاگل تبار – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

۳- دستگاه‌های اندازه گیری، ۴- فیلتر.در این مدل آ‎زمایشگاهی نیروی زیرفشار به عنوان عامل اصلی گسیختگی در خاک بالای لوله به شمار می‌آیدبا استفاده از این مدل آزمایشگاهی، ‎آزمایش‌های متعددی انجام شده است که بر اساس آن دو نوع مکانیزم گسیختگی ارائه شده است. مکانیزم نوع اول یعنی مکانیزم بلوک لغزش با صفحات زاویه دار(Angled sliding block mechanism)، بیشتر در محدودة تغییر شکل‌های کوچک در خاک متراکم به وقوع می‌پیوندد، که در آن صفحات گسیختگی با امتداد قائم زاویه می‌سازند. مکانیزم نوع دوم یعنی مکانیزم چرخشی (Circulation mechanism)، با ادامه بارگذاری و در محدودة تغییر شکل‌های بزرگ‌تر اتفاق می‌افتد که در آن خاک اطراف لوله به صورت چرخشی جریان می‌یابد. مشاهدات این تحقیق تطابق خوبی با مشاهدات محققان دیگر دارد. سیستم اعمال نیرو در این تحقیق کاملاً متفاوت انتخاب شده است و به نظر می‌رسد این سیستم بارگذاری تطابق بیشتری با سیستم واقعی در استان مازندران داشته باشد.