مقاله مدل آموزش، پژوهش و توليد دانش سياسي در کانادا: آموزه ها براي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱۰۷ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: مدل آموزش، پژوهش و توليد دانش سياسي در کانادا: آموزه ها براي ايران
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشته علوم سياسي در کانادا
مقاله آموزش
مقاله پژوهش
مقاله نظريه پردازي
مقاله آموزه ها براي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي يوسفي اميرمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله داراي دو هدف است: نخست، به دنبال استخراج مدل آموزش، پژوهش و توليد علم در رشته علوم سياسي در کاناداست. اين کار با سه ابزار مصاحبه، مشاهده مشارکتي و تحليل متني صورت مي گيرد. دوم، با مطالعه آموزش، پژوهش و توليد علم در رشته علوم سياسي در کانادا، به دنبال استخراج درس هايي براي آموزش، پژوهش و توليد علم در اين رشته در ايران است. بر اين اساس، سوال اصلي اين مقاله عبارت است از اين که مهم ترين اهداف، ماموريت ها، روش ها و تحولات در آموزش و پژوهش علوم سياسي در کشور کانادا چيست و چه آموزندگي هايي براي آموزش و پژوهش علوم سياسي در ايران دارد؟ مطالعه عميق آموزش، پژوهش و نظريه پردازي در رشته علوم سياسي در ده دانشگاه کانادا صورت گرفته است و اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از روش تحقيق «نظريه پردازي داده بنياد» تجزيه و تحليل، و مدل آموزش، پژوهش و نظريه پردازي در علوم سياسي در کانادا استخراج شده است.