مقاله مدل اتوماسيون سلولي، روشي نوين در شبيه سازي رشد شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مدل اتوماسيون سلولي، روشي نوين در شبيه سازي رشد شهري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي رشد شهري
مقاله مدل اتوماسيون سلولي
مقاله مدل اتوماسيون سلولي شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: ميراحمدي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل سازي و شبيه سازي رشد شهري، مي تواند ابزار بسيار مفيدي براي تشريح روابط متقابل بين محيط انسان ساخت و محيط طبيعي – به منظور كمك به تصميم گيري برنامه ريزان در شرايط پيچيده – باشد. مدل اتوماسيون سلولي، روشي كارآمد در تشريح فرايند رشد شهري، و ابزاري مفيد براي ارزيابي پيامدهاي اجتماعي و محيطي سناريوهاي مختلف برنامه ريزي است. اين مقاله به شناخت مدل اتوماسيون سلولي و كاربرد آن در شبيه سازي رشد شهري مي پردازد. در بخش نخست مقاله اصول و عناصر تشكيل دهنده آن، معرفي و در بخش دوم چگونگي كار مدل اتوماسيون سلولي در شبيه سازي رشد شهري تشريح خواهد شد. هدف اين مقاله، شناخت مدل اتوماسيون سلولي و چگونگي به کارگيري آن در مطالعات شهري است كه نهايتا چهارچوبي براي طراحي مدل اتوماسيون سلولي شهري ارايه مي نمايد؛ به نحوي که پژوهشگران بتوانند بر اساس آن، پديده هاي شهري را با استفاده از اين رويکرد جديد، مدل سازي کنند.