سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی مهیار – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، شرکت ایز ایران، تهران، ایران
محسن اکبرپور شیرازی – استادیار دانشگاه صنعتی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران،

چکیده:

معماری سازمانی فناوری اطلاعات به ارایه یک رویکرد یکپارچه به کارگیری فرصت های ایجاد شده توسط فناوری اطلاعات و انطباق آن با ماموریت ها و راهبردهای سازمانی می پردازد. جهت دسته بندی وسازماندهی مدل های توصیفی سازمان ، چارچوب های معماری بنا نهاده شده اند. این چهارچوب ها فرایند تولید محصولات معماری را بیان نمی کنند. در دستیابی به اهداف سازمانینیازمند یک مدلمرجه جهت پیاده سازی معماری فناوری اطلاعات می باشیم که سبب تکرار از تولید محصولات و درنهایت ایجاد ارزش افزوده برای سازمان ها می شود. این مقاله به ارایه یک متدولوژی سیستماتیک جهت انطباق باچارچوب های معماری و پیاده سازی آن در سازمانهای خدماتی می پردازد.
این متدولوژی در پنج فاز و بر اساس تحلیل متدولوژی ها و تجربیات نویسندگان تدوین شده است. در حال حاضر این متدولوژی در یک مرکز تحقیقاتی در حال پیاده سازی است.