سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدفخرالدین افضلی – دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر میرزا مصطفی – استادیار بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

فرسایش بادی از مشکلات عمده مناطق خشک و نیمه خشک است، که همه روزه خسارات زیادی به کشاورزی، محیط زیست و زندگی شهری وارد میکند. ایران یکی از کشورهای خشک و نیمه خشک خاورمیانه است و یزد یکی از ساتانهای مرکزی ایران است که در معرض خطر فرسایش بادی و عواقب ناشی از آن قرار دارد. میزان فرسایش بادی خاک، با توان سوم سرعت باد متناسب است و از اینجا اهمیت دقت در براورد صحیح سرعت باد روشن میشود. در واقع، قدم اول برای مطالعه و پیش بینی فرسایش بادی، براورد سرعت و جهت باد می باشد . جهت پیش بینی سرعت و جهت باد بهصورت ساعتی و روزانه در منطقه یزد، از توزیع ویبل و روش مونت کارلو به صورت شبیه سازی کامپیوتری استفاده شد. مقایسه انجام گرفته بین سرعت شبیه سایز و اندازه گیری شده و همچنین بین جهت های شبیه سازی از مدل با جهتهای اندازه گیری شده، نشان دهنده کارایی و دقت بالای مدل استوکاستیک مذکور می باشد.