سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین رحمان سرشت – استاد دانشگاه علامه طباطبائی
افشین فتح الهی – دانشجوی دکتری سیاست گذاری بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

واکنش رفتاری انسان ها در قبال هر محرکی تابعی از ادراک انها ازمحرک و شرایط پیرامون آن است. شرکتهایی که وارد یک رابطه همکاری یا شراکت راهبردی می شوند و با دو ریسک رابطه ای و عملکردی مواجه هستند که میزان ادراک هر شریک از ریسک های مذکور در انتخاب نحوه همکاری و چگونگی ورود انها به شراکت تاثیر گذار است. این مقاله در قالب مدلی عوامل تاثیر گذار بر ادراک شرکا از ریسک هایرابطه ای و عملکردی را به تصویر می کشد و نشان می دهد که م.دیران ارشد شرکت ها بر اساس میزان ادراکشان از دو ریسک اخیر و با استفاده از فرایند چانه زنی، از میان چهارشکل کلی همکاری یا به عبارتی از میان چهار ساختار کلی شراکت راهبردی، ساختاری را گزینش خواهند کرد که ادراکات ریسکی خود راپوشش دهند.