سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

قاسم مصلحی – دانشیار دامشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه صنعتی شریف
احسان ملائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک مدل تولید – موجودی ادغامی با در نظر گرفتن مکانیسم همکاری تخفیف مقداری و ارزش زمانی پول بررسی شده است. این مدل به دنبال کمینه سازی هزینه های تولید و موجودی از دو چشم انداز تولید کننده و فروشنده است و در آن فرضیات پس افت جزئی، فرآیند های تولید ناقص، چندین تحول و سیاست اعمال تخفیف مقداری برای تمامی واحدها از سوی تولید کننده وجود دارد، همچنین در این مدل ارزش زمانی پول نیز در نظر گرفته شده است. رویه حل به همراه یک مثال عددی ارایه شده است. نتایج این مثال نشان دهنده آن است که اعمال سیاست تخفیف مقداری در مدل مزبور منجر به کاهش هزینه ادغامی شده است.