سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مجتبی لشکربلوکی – مشاور و مدرس مدیریت استراتژیک و دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگ

چکیده:

هدف تحقیق، بررسی ساخت مدل ارزشی در پروژههای سیاست پژوهی راهبردی در دنیای واقع است. در این مقاله بعد از تبیین روش شناسی تحقیق،سه مسأله زیر در چهار مورد (Case) بررسیی و تحلیل می شوند.مطلوبیت و کاستی های مدل ارزشی درCaseها، علل موجده مطلوبیت یا عدم مطلوبیت(کاستی های) مدل ارزشی و پیامدهای این کاستی ها(نا مطلوبیت ها).
در مقاله،پنج کاستی استنباط و استقرار شده اند. برای این کاستی ها، هفت علت تشخیص داده شده اند و سه پیامد این کاستی ها معرفی و تبیین شده اند و ارتباط تمام متغیرهای بر ساخته شده(پانزده متغیر)در یک مدل مفهومی مشخص شده است.در ادامه مقاله، شش تست برای ارزیابی مدل ارزشی و مسایل مرتبط با آن ارایه می شود.در انتهای مقاله بعد از تحلیل نهایی و جمع بندی، پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی اریه شده است.