مقاله مدل ارزيابي عملکرد محيط زيستي سازمان ها در نگهداري استاندارد ISO 14001:2004 (مطالعه موردي: شهرداري منطقه ۷ تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مدل ارزيابي عملکرد محيط زيستي سازمان ها در نگهداري استاندارد ISO 14001:2004 (مطالعه موردي: شهرداري منطقه ۷ تهران)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استاندارد ISO 14001
مقاله عملکرد محيط زيستي
مقاله ارزيابي
مقاله نگهداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افراشي آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: ذکرياپناه گشتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خراساني نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استاندارد ISO 14001 به عنوان عنصري موثر و فعال در سيستم مديريت شهري، عملكرد محيط زيستي سازمان ها را بهبود بخشيده، نظام مديريت محيط زيستي را منسجم و استاندارد مي سازد. با وجود فوايد بسياري که استقرار اين نظام در سازمان ها دارد نگهداري آن نيز از ارکان اساسي است که عملکرد محيط زيستي سازمان به آن وابسته است. در اين مطالعه از ارزيابي چند معياره به منظور طراحي مدل ارزيابي عملکرد محيط زيستي سازمان ها براي نگهداري اين استاندارد استفاده شد. در گام نخست با استفاده از مطالعه مقالات و پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه و نيز مصاحبه با مشاوران و مميزان استاندارد ISO 14001 در شرکت هاي گواهي دهنده موانع و مشکلات مربوط به نگهداري اين استاندارد شناسايي و بر اساس تجزيه و تحليل اين داده ها در نرم افزار Nvivo8بر پايه مراحل چرخه دمينگ از بين اين موانع، ۱۳معيار ارزيابي استخراج شد سپس با روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبي معيارهاي حاصل وزن دهي شدند و در گام بعدي براي ساخت مدل از روش ترکيب خطي وزني (WLC) استفاده شد. مدل حاصل شده در شهرداري منطقه ۷ تهران که بهمن ۱۳۸۷ موفق به اخذ گواهينامه استاندارد ISO 14001 شده بود اجرا شد و نتايج نشان داد که عملکرد اين سازمان در نگهداري اين نظام مديريتي ضعيف بوده است. در اين مطالعه پيشنهاد شد که به منظور بهبود عملکرد محيط زيستي سازمان ها، نگهداري اين استاندارد در سازمان ها مورد تجديد نظر قرار گيرد.