سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دکتر قاسم کبیری – مدیرعامل شرکت یاران همراه سلامت و مشاور دائم مدیر منطقه ای سازمان بی

چکیده:

از آن جایی که استفاده از نظام کار تیمی و گروهی در سازمان ها در حال افزایش می باشد، کارمندان دریافته اند برای اینکه بتوانند در کنار سایر
اعضای تیم مشغول به کار شوند، باید خود را با محیط کاری جدید هماهنگ نمایند. لذا مدیران به دنبال یافتن روش هایی برای سوق دادن
PPAS تیم های جدید به سمت کار گروهی مفیدتر و موثرتر در یک واحد یا مجموعه می باشند. به وسیله سیستم ارزیابی الگوهای شخصیتی ۱
سیستم مدیریت تیمی ۲، اعضای تیم قادر به درک الگوی شخصیتی بارز خود می شوند و به خوبی نیز الگوهای شخصیتی بارز TMS و نظریه
سایر اعضای تیم را درمی یابند و این شناخت شجاعت لازم را برای درک تفاوت های فردی افراد در دریافت اطلاعات، شکل گیری عقاید و
نحوه برقراری ارتباط با دیگران، فراهم می نماید. در این مقاله سعی شده است نحوه پیاده سازی موفق سیستم مدیریت تیمی بر اساس
سیستمی است که براساس ارزیابی الگوهای TMS . ویژگیهای ذاتی افراد ، بوسیله کاربرد روش ارزیابی الگوهای شخصیتی به اختصار ارائه شود
۳ نیز طراحی شده است، DiSC متفاوت شخصیتی بنا شده است و از آنجاییکه همراه با این مقاله ، نرم افزار ارزیابی الگوهای شخصیتی
می توان از آن جهت شناسایی توانائیهای بالقوه اشخاص متفاوت به منظور تشکیل تیمی موفق، کمک گرفت و ضعف هایی را که شاید هرکدام از
اعضاء به تنهایی دارا هستند، به نقاط قوت تبدیل کرد.
اطلاعات به دست آمده از ارزیابی شخصیتی، به تیم های تازه تاسیس، امکان تشکیل یک تیم اجرایی هماهنگ تر و منسجم تر، که به جای
تمرکز بر تفاوتهای فردی بر روی کار مورد نظر متمرکز می باشد، را می دهند.