سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راشد صحرائیان – دکترای مهندسی صنایع، پژوهشگر پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت

چکیده:

ماموریت اصلی شهرداریهای کشور، خدمات عمومی به مردم است. اما انجام درست این خدمات، مستلزم در دسترس بودن اطلاعات معتبر و بهنگام از فعالیتهای ارباب رجوع و تخصیص منابع کافی (ازجمله کارشناسان فنی) جهت بررسی دقیق نیازها و نوع خدمان ارباب رجوع است. به لحاظ گستردگی و تنوع فعالیتهای شهریداریها و نیز مشکلات اجرایی، ایجادپایگاه های اطلاعات بنیادی و محدودیت فزاینده جذب منابع انسانی متخصص، عملا سازمانهای دولی ایران (مانند شهرداریها) توان پاسخگویی درست و بهنگام به مراجعه کنندگان را ندارند. لذا، در دوران برنامه توسعهپنجساله سوم (۱۳۷۹- ۱۳۸۳) ، مقدمات ایجاد طرح نظام جامع اطلاعاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته و امکان ایجاد پایگاه های اطلاعات بنیادی فراهم گردیده است.بدین ترتیب و در راستای ارایه خدمات بیشتر سازمانهای دولتی از جمله شهرداریها، زنجیره تامین الکترونیکی گردش اطلاعات در مناطق شهرداری تهران بتدریج درشرق شکل گیری است. در این مقاله «مدل الکترونیکی زنجیر تامین گردش اطلاعات» جهت ارتباط میان ارباب رجوع و شهرداری تهران پیشنهاد می شود.