سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بنفشه زهرایی – استادیار، دانشکده عمران آب، دانشگاه تهران
سیدموسی حسینی – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آبیاری وآبادانی، دانشگاه
محمدرضا نجفی – استادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، د

چکیده:

در این تحقیق جهت تدوین سیاست‌های بهره‌برداری از سیستم تک‌مخزنی چند منظوره زاینده‌رود، از یک الگوریتم سه سیکلی مشتمل بر بهینه‌سازی، ایجاد همبستگی و شبیه‌سازی استفاده گردید. یک مدل بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن با هدف حداقل نمودن خسارت ناشی از رهاسازی جریان ماهانه تدوین و با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک مقادیر بهینه خروجی ماهانه در طول یک دوره زمانی طولانی مدت بدست آمد. سپس با ایجاد همبستگی بین متغیرهای حالت و تصمیم حاکم بر سیستم، در سه سناریوی مختلف سیاست‌های خروجی بر اساس نتایج همبستگی و اعمال محدودیت‌های مربوط به حجم و خروجی مخزن و استفاده از تکنیکارزیابی متقاطع شبیه‌سازی گردیدند. نتایج بدست آمده نشان دهنده کارآمدی مدل الگوریتم ژنتیک بسط داده شده جهت بهینه‌‌سازی مقادیر رهاسازی ماهانه مخزن و در نتیجه تدوین سیاست‌های شبیه‌سازی شده بر اساس نتایج معیارهای مورد ارزیابی می‌باشد.