سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – استادیار، آزمایشگاه تحقیقاتی سوخت و سامانه های احتراقی، دانشگاه هوا
عبداله شعبانی شهربابکی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی سوخت و سامانه های اح
حسین ویسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی هوافضا، آزمایشگاه تحقیقاتی سوخت و سامانه ها

چکیده:

در این مقاله معادلات احتراق در یک محفظه احتراق میکرومتری مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات بر مبنای مدل ریاضی که بر پایه فرضیات مرسوم در علم احتراق بنا نهاده شده بسط داده می شود. در این مقاله با افزودن ترم تشعشع به معادله بقای انرژی، اثرات تشعشع بر پروفیل دمای درون محفظه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشانگر این است که دمای ناحیه پیش گرم در حالتی که ترم تشعشع در نظر گرفته شده بالاتر از حالتی است که از انتقال حرارت تشعشعی صرفنظر شده است. این امر به علت افزایش نرخ انتقال حرارت از ناحیه شعله به ناحیه پیش گرم می باشد به عبارت دیگر در حالت بدون تشعشع انرژی تنها به روش دیفیوژن انتقال می یابد و این باعث می شود حرارت به مناطق با فاصله زیاد از شعله نفوذ نکند. قابل ذکر است ترم تشعشع اثر قابل ملاحظه ای بر پروفیل دمای ناحیه پس از شعله دارد و باعث کاهش دما در این ناحیه می شود. این کاهش در اثر انتقال انرژی حرارتی از این ناحیه به ناحیه پیش گرم به روش تشعشع می باشد.