سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید عباسپور – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین جاوید – عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

هیدرو کربورهای نفتی وارد شده به آب تحت تاثیر بردارهای سرعت ناشی از باد، جریانهای دریایی، امواج جزرو مد و غیره در سطح آب جابجا می گردد. همچنین نفت در اثر نیروهای جاذبه، لزجت، کشش سطحی واینرسی در سطح پخش می گردد که نتیجه آن افزایش سطح لکه نفتی می باشد. از طرفی در طول زمان لکه مذکور دستخوش تغییرات مختلف نظیر تبخیر، تجزیه، انحلال، اموله شدن و غیره قرار گرفته و نه تنها حجم آن کم می گردد بلکه برخی خصوصیات فیزیکی آن نظیر لزجت تغییر می نماید که این امر برروی پدیده پخش آن تاثیر عمده دارد. در این تحقیق با استفاده از نتایج مدل هیدرودینامیکی که قبلا تدوین گردیده است، مدل سازی حرکت . پخش لکه نفتی با در نظر گرفتن همه عوامل فوق الذکر انجام پذیرفته است. ویژگی این مدل در آن است که روند واقعی حرکت و پخش لکه نفتی را با در نظر گرفتن اثر پارامترهای جریان تعیین می نماید همچنین مدل در هر لحظه می تواند این نکته که آیا لکه نفتی در عمق به بستر رسیده است یا خیر را کنترل نماید. در نهایت آنکه مدل میزان و موفقیت نفتی را که به سواحل رسیده و باعث آلودگیهای زیست محیطی شدید و وسیع گردیده و به تاسیسات و تجهیزات ساحلی و بندری آسیب می رساند، مشخص می نماید. برای صحت سنجی، نتایج حاصل از این مدل با نتایج حاصل از مدلهای تجاری مقایسه گردیده است.