مقاله مدل برآورد تعداد تصادفات براي راههاي شهري (مطالعه موردي شهر زاهدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: مدل برآورد تعداد تصادفات براي راههاي شهري (مطالعه موردي شهر زاهدان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راههاي شهري
مقاله توابع انتگرال
مقاله بهينه سازي
مقاله روش گراديان اصلاح شده
مقاله مدلسازي آماري تصادفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: افندي زاده زرگري شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: ميرابي مقدم محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، يک مدل آماري براي تخمين تعداد تصادفات در قطعات راههاي شهري ارايه شده است. اين مدل بر اساس داده هاي ترافيکي، هندسي، محيطي و تصادفات ۱۶۱ قطعه راه درون شهري به طول کلي ۱۰۴ کيلومتر در يکي از شهرهاي بزرگ ايران (زاهدان) پايه ريزي شده و هدف اين بوده است تا يک مدل کلي براي برآورد تعداد کل تصادفات در راهها به منظور ارزيابي از عملکرد ايمني آنها و همچنين مقايسه سناريوهاي مختلف يک برنامه ريزي حمل و نقل از نظر ايمني ارايه شود. براي ساخت اين مدل، روش شناسي جديدي مورد استفاده قرار گرفته که انتخاب نوع مدل برمبناي خصوصيات آماري داده ها، تعيين ضرايب مدل به کمک روش بهينه سازي «بردار گراديان اصلاح شده» و عدم استفاده از نرم افزارهاي آماري موجود براي اجراي فرآيند مدلسازي، مهم ترين ويژگيهاي آن را تشکيل داده و از مزيت عمده قابليت تعميم به ساير موضوعات مهندسي نيز برخوردار است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که حجم ترافيک داراي بيشترين تاثير در ميزان تصادفات بوده و به ازاي هر ۱۰۰۰۰ وسيله نقليه در روز، تعداد تصادفات بين ۲۰-۱۵ درصد افزايش يافته و در حجمهاي بالا اين درصد رو به کاهش است. همچنين، متغيرهايي نظيردرصد استفاده از پارکينگ حاشيه، تراکم نقاط دسترسي، تعداد خطوط راه، جهت ترافيک، عرض سواره رو و ميانه از ديگر متغيرهايي هستند که در شهرها به نسبتهاي مختلف در افزايش يا کاهش تصادفات نقش دارند.