سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

دکتر احمد ماکوئی – دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران تهارن نارمک
نسترن بخشی زاده – دانشکده صنایع و مکانیک دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

در این مقاله به تحقیق و بررسی در خصوص تحلیل زنجیره های تامین و مدلهای برنامه ریزی ارائه شده در این رابطه، پرداخته شده است. که پس از بررسی ماهیت و کاربرد برنامه ریزی دو سطحی و تناسب بیشتر آن با موضوع زنجیره تامین، جهت تحلیل این سیستم برگزیده شده است. لازم به ذکر است عناصر فعال در یک زنجیره تامین ممکن است کاملا با یکدیگر در همکاری و مشارکت نباشند و برعکس ممکن است کاملا با یکدیگر در تعارض کامل نیز نباشند بنابرراین مدلسازی این نوع سیستم ها بوسیله برنامه ریزی های متعارف صفرو یک و برنامه ریزی های خطی… مناسب بنظر نمی آید. در بحث زنجیره تامین محقق به بررسی سیستمهای Multi Site پرداخته و مدل ریاضی دوسطحی را جهت تحلیل این سیستم انتخاب نموده است. در مدل برنامه ریزی دو سطحی تصمیم گیرندگان سطوح بالایی اهداف و تصمیمات خود را معین می نمایند و از سطوح پایینی سازمان می خواهند تا به صورت مجزا اهداف را بهینه نمایند. تصمیم گیرندگان سطوح پایینی تصمیمات خود را به سطوح بالایی ارائه کرده و این تصمیمات بوسیله آنها اصلاح شده و بهبود می یابند که برای این کار سود کلی سازمان نیز در نظر گرفته می شود. این فرایند ادامه می یابد تا راه حل رضایت بخشی بدست آید. لذا در این مقاله محقق دو گام تامین و تولید را از زنجیره انتخاب نموده و آن را با مدل برنامه ریزی دو سطحی تحلیل نموده است.