سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی رحیمی جمنانی – کارشناس شرکت مهندسین مشاور آب خاک تهران
محمدرضا باقری – کارشناس شرکت مهندسین مشاور آب خاک تهران
سعید مرید – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
نجمه نیکبخت جهرمی – کارشناس شرکت مهندسین مشاور آب خاک تهران

چکیده:

برنامه ریزی و تخصیص بهینه آب به بخشهای مختلف مصرف از جمله اقدامات لازم و موثر در شرایط بحرانی نظیر خشکسالی ها و یا کمبود های مقتضی آب است. بدین منظور در این تحقیق مدلی برنامه ریزی شده که قابلیتها و چهارچوب آن در مدیریت تخصیص آب در پایین دست سد علویان که شامل اراضی کشاورزی شهرستانهای مراغه و بناب در استان آذربایجان شرقی می شود، ارائه و مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. این برنامه از دو بخش شامل الف) پیش بینی آورد سد علویان در زمانهای کوتاه و ب) تخصیص بهینه آب به نقاط مصرف شامل کشاورزی، شرب، محیط زیست، تهیه شده است. پیش بینی آورد سد علویان به روشهای سری زمانی، شبکه های عصبی مصنوعی و مدلهای همبستگی در دوره های یک هفته تا شش ماهه مورد مقایسه قرار گرفته که در نهایت روش شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان مدل پیش بینی آورد سد تعیین شده است. در تخصیص بهینه آب نیز از روش برنامه ریزی خطی و رابطه آب – تولید استفاده شده است که در این خصوص تخصیص آب به هر یک از بخشهای مصرف با توجه به نیازهای اعلام شده و حجم آب ذخیره شده در دوره های کوتاه مدت یک هفته تا یک ماهه قابل دست یابی است. همچنین براساس برنامه ریزی فوق آب تخصیصی به هر یک از محصولات کاشته شده در شبکه آبیاری و زهکشی سد علویان (صوفی چای) در دوره های کوتاه مدت فوق الذکر تعیین می شود.