سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد پوریوسف – مدیر گروه روسازی، مهندسین مشاور مترا
ساناز عظیم زاده – کارشناس اداره کل امور بی نالملل، راه آهن جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

در را هآه نهای اصلی داخلی، جابجایی و انتقال کالاها از طریق ایستگاههای مشخص شده در مسیر (از مبدا تا مقصد) انجام می شود. در این ایستگاهها به هنگام افزایش نقل و انتقال کالاها محموله ها مجدداً تفکیک و طبق هبندی شده و در قطارهای اعزامی قرار داده می شوند. به دلیل بلا کبندی مجدد محمول هها و تاخیر ناشی از آن، هر بار بلاک بندی مجدد باعث افزایش هزین هها م یشود. در این مقاله، ضمن معرفی یکی از مدلهای مرسوم در زمینه بلاکینگ قطار، نحوه استفاده و تغییرات مورد نیاز این مدل به هنگام تطبیق آن با را هآهن ایران در محور قم -بندر امام خمینی مورد بحث قرار گرفته و در نهایت ضمن تحلیل نتایج آن به ارائه پیشنهاداتی جهت رفع گلوگاههای این محور پرداخته می شود.