سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود افشار – دانشگاه صنعت نفت
سهراب خلیلی شورینی – دانشگاه صنعت نفت
محمدرضا طهماسبی بیرگانی – شرکت ملی حفاری ایران

چکیده:

در این مقاله، یک مدل بلوغ فرآیندی پژوهش و فناوری شرکتهای خدمات فنی، براساس مدل بلوغ قابلیت، بعنوان یک شیوه تعیین راهبرد و استراتژی این واحدها ارائه می گردد. بررسی های بعمل آمده نشان می دهد که الگوهای موجود پژوهش و فناوری در شرکتهای تولید صنعتی قابل پیاده سازی مستقیم در شرکت های خدمات فنی نمی باشند و لذا ارائه مدل های جدید جهت تعیین راهبرد کلی و راهبردهای وظیفه ای این نوع شرکت ها مشابه آنچه در این مقاله ارائه گردید، ضروری می باشد. در این مقاله، جهت تعیین راهبرد پژوهش و فناوری، در ابتدا یک مدل بلوغ فرآیندی برای پژوهش و فناوری توسعه داده شده است. فرآیندهای اصلی پژوهش و فناوری براساس متدولوژی که در این پروژه شده است توضیح داده می شوند و همچنین فرآیندهای پشتیبانی این واحد در شرکت ملی حفاری ایران، که قابل استفاده در شرکت های مشابه می باشد، تعیین می گردند. شیوه پیاده سازی این مدل در شرکت ها به شکل خلاصه ارائه و معیارهای ارتقاء یک فرآیند به سطوح بالاتر توضیح داده شدند. براساس بررسی های بعمل آمده، یک سازمان باید حداقل به سطح دو بلوغ فرآیندی نائل شده باشد تا پیاده سازی راهبرد در آن امکانپذیر گردد.