سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

توران نیکو – کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مناطق خشک جهت توسه اقتصادی نیاز مبرم به آب دارند. ذخیره آب باران اگرچه یک راه حل جانبیبرای آب در مناطق خشک به حساب می آید، ولی در بسیاری از مناطق کارآمد است. جهت تامین آب مورد نیاز گیاهان مقاوم به خشکی (مانند پسته) حوضه آبخیز کوچکی (Micro Catchment) که شامل یک منطقه جمع آوری رواناب سطحی (Catchment Area) و یک کرت نفوذ (Infoltration Basin) می باشد مورد استفاده قرار میگیرد. باران باریده شده در سطح این حوضهآبخیز کوچک به محل کشت تک درخت (کرت نفوذ) هدایت و در آنجا به داخل خاک نفوذ و مورد استفاده گیاه قرار می گیرد. درتحقیقانجام گرفته در کرمان جهت برآورد رواناب سطحی حاصل از باران مدل ارون و انتوون (Oron and Enthoven 1987) مورد استفاده قرارگرفته است که با توجه به آب جمع آوری شده و تابع تولید موجود میزان محصول پسته محاسبه می گردد. تکنیکهای مورد استفاده در جمع آوری رواناب گوناگون و به منطقه بستگی دارد. به منظور شبیه سازی رواناب باران در کرمان تکنیک مونت – کارلو (Monte – carlo) به کار برده شده است. با شبیه سازی ۴۰ ساله برای منطقه کرمان مشخص گردید که تعداد بارشها در سال ۳۱-۱۱ اتفاق بوده و مقدار کل بارش در کرمان ۲۵۰-۶۸ میلی متر تغییر می کند. متوسط بارش سالانه در کرمان نیز ۱۷۲/۵ میلی متر می باشد. همچنین با توجه به آب جمع آوری شده و تابع تولید موجود برای محصول پسته، می توان میزان محصول پسته را محاسبه نمود. استفاده از رواناب سطحی حاصل از باران نیاز به بررسی های بنیادی مهم دارد ولی بعلت اینکه هزینه نگهداری و ساخت حوضه آبخیز کم میباشد و نیاز به خرید لوازم و امکانات با تکنولوژی گران، پیچیده و غیر اقتصادی ندارد چنانچه مشکلات فنی آن با تحقیقات بیشتر مرتفع گردند، نیازمندان به آب در مناطق خشک و بیابانی به خوبی قادرند با بکارگیری امکانات محلی از آن استفاده نمایند.