سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل صلواتی زاده – کارشناس مهندسی عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

حفظ ابنیه وسازه ها ی راهسازی ازخطر ات سیلاب ازاهمیت خاصی برخوردار است مطالعات هیدرولوژی مهندسی راه شامل شناسایی اقلیم برآورد دبی ماکزیمم رواناب سطحی حوضه های آبریز و کنترل آنها توسط پلهای آبرو با تعداد و ابعاد مناسب می شود جهت طراحی ابنیه فنی و تسهیلات متداول برای عبور آبهای سطحی نظیر پلهای آبرو که نقش هدایت آب ازبالادست جاده به پایین دست را ه را دارند می بایست ماکزیمم دبی و رواناب سطحی حوضه آبخیز را تخمین زد براین اساس دراین تحقیق با توجه به روابط ریاضی مدلی جهت برآورد ماکزیمم دبی رواناب سطحی حوضه آبریز ارائه شده است که حوضه های آبریز با مشخصات فیزیکی مختلف را دربر می گیرد دراین مدل سازی با توجه به پارامترهای متکی به آمار معیارهای فنی مسائل ایمنی و اقتصادی ابتدا مدل ریاضی تعریف وسپس روش محاسبه کاربردی تشریح گردیده است مقایسه نتایج با سایر روشها به خوبی اولویت روش ارائه شده را نشان می دهد .