سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد قربانی – دانشجوی کارشناسی‌ارشد سازه‌های آبی, دانشکده مهندسی علوم آب, دانشگاه
منوچهر فتحی مقدم – عضو هیات علمی گروه سازه‌های آبی, دانشکده مهندسی علوم آب, دانشگاه شهی

چکیده:

تحلیل منطقه ای سیلاب شاید یکی از بحث انگیز ترین موضوعات در هیدرو لوژی سیلاب می باشد سالها است توجه پژوهندگان بسیار را به خود جلب کرده است . به علت تاثیرگذاری مخرب اقتصادی و زیست محیطی، تحلیل منطقه ای سیلاب از اهمیت ویزه ای برخوردار است. هدف از تحلیل منطقه ای سیلاب نخمبن مقادیر جریان و تناوب وقوع آن در یک حوضه مورد نظر است. دوره بازگشت، که فواصل احتمالی وقوع نیز نامیده می شود ، بستگی به طبیعت پروژه و پیامدهای سیلاب دارد . بندهای مهار سیلاب برای مقاومت در برابر سیلاب با دوره بازگشت ۵۰ سال در طول عمر مفید سازه طراحی می شوند.در این پژوهش،مدل برآورد یکی از شاخصهای مهم بیان کننده سیلاب یعنی "دبی حداکثر لحظه ای" در حوضه آبریز مارون_جراحی به عنوان هدف تعیین شده است.بمنظور تهیه مدلهای منطقه ای سیلاب در حوضه مذکور،ابتدا به جمع آوری ، اصلاح وباز سازی آمار دبی حداثر لحظه ای در ایستگاههای هیدرومتری اقدام نموده،همچنین از سالهای آماری موجود ۳۳سال به عنوان دوره مشترک آماری انتخاب گردید.سپس با استفاده از نرم افزار Smada تحلیل فراوانی روی داده های سیلاب انجام پذیرفت. در این تحقیق از روش لانگبین برای همگنی منطق استفاده گردید. سپس از روش تحلیل منطقه ای وروش رگرسیون خطی و غیر خطی ۱و۲ پارامتره جهت تعیین یک ارتباط منطقی و مناسب بین دبی سیلاب و ویزیگی های فیزیوگرافی حوضه ها استفاده شد. بر پایه این پژوهش روشن شد که پارامترهای TC, P و C بیشترین تاثیر را در تولید سیلاب دارا می باشد.