سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمحسن توفیق – دانشیاز دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده مهندسی عمران
کافیه کیومرثی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده مهندسی عمرا
گوهر حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده مهندسی کشاور

چکیده:

استخراج بیش از حد آبهای زیرزمینی به ویژه از لایه های رسی تحکیم نشده خاک، پیامدهایی چون ایجاد شکاف در سطح زمین و نشست را به دنبال دارد از آنجا که تخمین میزان نشست و سرعت آن در آینده حائز اهمیت فراوان است در این مقاله پدیده نشست در اطراف یک چاه با استفاده از روش کامپیوتری صورت گرفته است که با استفاده از این نرم افزار می توان افت سطح ایستایی به علت پمپاژ از یک چاه منفرد را تعیین نمود اساس این نرم افزار مدل جریان آب زیر زمینی با تقارن محوری در یک آکیفر همگن و غیر همسان می باشد.