سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی آمریان – دانشجوی کارشناسی ارشد – گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس
کورش محمدی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا اسلامی – معاون بخش تحقیق و توسعه، شرکت مهندسین مشاور جاماب

چکیده:

سیاستهای بهره برداری مخزن به منظور ارتقاء و بهبود عملکرد بهره برداران برای سد بوکان بر روی رودخانه زاینده رود (جیغاتو چای) واقع در ۸۵ کیلومتری شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی از طریق برنامه ریزی پویا استخراج شدند. تابع هدف برای مطالعه مذبور، حداقل کردنمربع کمبود رهاسازی ازتقاضای آبیاری می باشد. مدل برنامه ریزی پویا بر روی داده های ماهانه پنجاه سالهاجرا گردید و سیاستهای بهینه عمومی حاصل از مدل ، توسط روشهای شبکه عصبی و رگرسیون خطی چندگانه بدست آمد. بدین ترتیب که رهاسازی بهینه به ذخیره وجریان ورودی وابسته شدند نتیجه تحقیق نشان داد که روش شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر برنامه ریزی پویا نسبت به مدل برنامه ریزی پویا – رگرسیون عملکرد بهتری را بدست می دهد.