مقاله مدل بهينه سازي بهره برداري از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه ريزي تصادفي بازه اي چند مرحله اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۸۸ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مدل بهينه سازي بهره برداري از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه ريزي تصادفي بازه اي چند مرحله اي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي تصادفي
مقاله روش چند مرحله اي
مقاله پارامترهاي بازه اي
مقاله عدم قطعيت
مقاله سد کارده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاري پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي صابوني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر مديريت آب سد کارده با استفاده از روش برنامه ريزي تصادفي بازه اي چند مرحله اي در شرايط عدم قطعيت مورد بررسي قرار گرفت. برنامه ريزي بازه اي چند مرحله اي از ترکيب دو برنامه ريزي پويا و بازه اي در چارچوب بهينه سازي تصادفي تشکيل مي شود. پويايي مدل، به کارگيري خط مشي از پيش تعريف شده در طي فرايند بهينه سازي و استفاده از پارامترهاي بازه اي و احتمالات در شرايط عدم قطعيت از مزيتهاي اين تکنيک است. اين روش، سناريوهاي تصميم گيري تحت مقادير مختلف کمبود آب را ارايه مي دهد. داده هاي مطالعه از سازمان آب منطقه اي و شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي و براي سالهاي ۶۷ تا ۸۶ جمع آوري شد. نتايج نشان داد در بدترين شرايط، طي سه سال آينده (تا سال ۹۰) به ترتيب ۹/۱، ۵۵/۲ و ۱/۳ ميليون مترمکعب کمبود آب در بخش شهري و ۲۲/۰، ۳۲/۰ و ۷۵/۰ در بخش کشاورزي رخ خواهد داد. کاهش ۵/۰، ۷/۰ و ۱ مترمکعب در الگوي مصرف ماهانه بخش شهري و افزايش ۶، ۱۱ و ۲۰ درصد در راندمان آبياري بخش کشاورزي تحت پوشش سد کارده، راهکارهاي مناسبي براي رويارويي با بحران کم آبي در سه سال آينده است.