سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد آزادنیا – مربی پژوهشی، پژوهشکدة فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تهران
مژگان فرهودی – پژوهشگر مرکز تحقیقلت مخابرات، پژوهشکدة فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تهران
معصومه جباری فر – پژوهشگر مرکز تحقیقلت مخابرات، پژوهشکدة فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تهران
احسانه ویلاتاج – پژوهشگر مرکز تحقیقلت مخابرات، پژوهشکدة فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت اطلاعات و اط لاع رسانی و سرعت توسعة ارتباطات و فناوری اطلاعات و با عنایت به اینکه یکی ازمهمترین اهداف جامعة اطلاعاتی برآوردن انتظارات کاربران بومی برای دسترسی سریع ، آسان و ارزان به اطلاعات و استفاده از تسهیلات فناوری اطلاعات می باشد، بومی سازی برای ایجاد چنین امکانی ضروری است . در این مقاله پس از آوردن تعاریف و اهمیت بومی سازی و بررسی تجربیات سایر کشورها به خصوص نواحی که دارای رسم الخط مشترک با زبان فارسی می باشند، مدل بومی سازی در حوزة خط و زبان فارسی، براساس اولویت بندی مراحل انجام بومی سازی آورده شده است . با در نظر گرفتن افق های آتی دیده شده برای فناوری اطلاعات و ارتباطات که حاکی بر ایجاد ارتباط تجهیزات مخابراتی و رایانه ای بصورت چندرسانه ای و برخط با زبان بومی می باشد و همچنین با بررسی تجارب کشورهای مختلف، مدل بومی سازی در این حوزه با ساختار و مؤلفه های آن پیشنهاد می شود .