سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی شریف یزدی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایر
مجید ذبیحی طاری – کارشناس ارشد
محمود صفارزاده – دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی عبدی – دانشجوی دکتری

چکیده:

شبکه قطب و اقمار به دلیل کاهش هزینه عملیاتی، ایجاد زمینه برای توسعه شبکه پروازی، نسبت به شبکه های مختلف، در حمل ونقل هوائی کاربرد گسترده ای دارد. یکی از این زیرمسأله های طراحی این نوع شبکه‌ها، مکان‌یابی قطب‌ها است. در این مقاله، مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلطی برای مکان‌یابی قطب ها تخصیص مسافران به پروازهای مختلف ارائه شده است. در این مدل، طراحی بهینه شبکه، با در نظر گرفتن هر دو حالت ارتباط مستقیم و ارتباط از طریق قطب ارائه می شود. همچنین، مدل مذکور برای الگوی تقاضای ایران با استفاده از نرم‌افزار LINGO (روش انشعاب و تحدید) حل شده‌است