سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری نصر – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، گروه پژوهشهای غیر پلیمری، تهران
محمد خشنودی – عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
رضا شیخ سفلی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ز

چکیده:

برای بدست اوردن دوره بهینه عملیات یک تبادلگر مدلهای بسیاری ارائه شده است. ولی به علت ساده سازیها و فرضهایی که این مدلها دارند اغلب یک نقطه بهینه نادرست را بهدست می دهند. بررسی دقیق نشان میدهد که هزینه های رسوب گذاری (که همواره تلاش می گردد تا حداقل گردند)، می تواند افزایش یا کاهش یافته، و برای وجود نقطه بهینه باید به شرایط مشخصی دست پیدا نمود. در مدلی که دراین پژوهش ارائه شده انواع هزینه هایی که بر اثر رسوب گذاری در یک تبادلگر ایجاد می شود با جزئیات دقیق تر ملاحظه گردیده است. یکی از شرایط به دست آوردن نقطه بهینه درست، استفاده از یک مدل رسوب گذاری مناسب می باشد. معمولا برای جریانهای نفتی از مدل خط استانه استفاده می شود که در سالهای اخیر با توجه به داده های تجربی، رابطه های متفاوتی توسط پژوهشگران ارائه گردیده است. در این مدل ها سرعت را که به عنوان یکی از پارامترهای تاثیر گذار است در تبادلگرهای پوسته و لوله واحد پیش گرمکن نفت خام مورد استفاده اساسی قرار گرفته که با تغییرات مناسب برای موردهای دیگر قابل استفاده است.