سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا اردکانیان – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
رضا روزبهانی – کارشناسی ارشد مهندسی آب، شرکت مشاور مهندسی مهاب قدس

چکیده:

هماهنگ سازی نیروگاههای آبی و حرارتی از جمله مباحث مهمی است که تحقیقاتزیادی برای توسعه آن انجام شده است. HTCOM یک مجموعه نرم افزاری خطی است که برای حداقل کردن هزینه کل تامین انرژی در یک سیستم شامل مخازن چند منظوره و نیروگاههای حرارتی، همراه با در نظر گرفتن مصرف کنندگان مختلف آب، توسط دکتر رضا اردکانیان در سال ۱۹۹۷ تهیه شده است مقاله حاضر نحوه توسعه و اجراء نسخه غیر خطی مجموعه نرم افزاری HTCOM را ارائه می کند و تاثیرات غیر خطی شدن، بر هزینه بهینه برهره برداری از سیستم و مدت زمان اجراء برنامه، در آن شرح داده شده است. بعلاوه یک نمونه شامل دو مخزن چند منظوره و سه نیروگاه حرارتی جهت آزمایش نسخه غیر خطی HTCOM بکار گرفته شده و نتایج HTCOM خطی و غیر خطی مورد مقایسه و بحث قرار گرفته است.