مقاله مدل تحليلي انتقال صوت از پوسته هاي استوانه اي دو جداره مرکب جدار نازک، با طول بي نهايت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي هوانوردي از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مدل تحليلي انتقال صوت از پوسته هاي استوانه اي دو جداره مرکب جدار نازک، با طول بي نهايت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آکوستيک
مقاله افت انتقال صوت (TL)
مقاله بسامد حلقوي
مقاله بسامد هم زمان
مقاله پوسته مرکب استوانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري علي
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، افت انتقال صوت از يک پوسته استوانه اي مرکب دو جداره نامحدود، به منظور مطالعه انتقال صوت به داخل محفظه بدنه هواپيما در شرايط پروازي بررسي مي شود. سيال از داخل و خارج، پوسته ها را احاطه نموده و در فضاي خالي بين دو پوسته نيز سيال قرار گرفته است. سيال خارجي با يک سرعت يکنواخت در امتداد محور طولي استوانه حرکت مي کند. با استفاده از حل هم زمان معادلات ارتعاشي پوسته هاي مرکب و معادلات موج آکوستيک، افت انتقال صوت (TL) پوسته ها به صورت تحليلي محاسبه  گرديد. افت انتقال صوت به دست آمده از حل عددي در مقاله حاضر، به منظور اعتبار سنجي، با نتايج به دست آمده توسط ديگر محققين براي پوسته مرکب يک جداره مقايسه گرديده است. مقايسه نتايج، همخواني بسيار خوبي را نشان داد. در نهايت اثر هندسه سازه و محيط آکوستيکي و فضاي خالي بين دو پوسته، همانند زاويه موج برخوردي، عدد ماخ، ارتفاع پروازي هواپيما، شعاع انحنا، ضخامت پوسته، ضخامت فضاي خالي، چيدمان لايه ها و ميرايي پوسته ها بر افت انتقال صوت بررسي شده است.