سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا محمودی قرائی – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

در راه دستیابی به ثروت بیشتر ، اتخاذ استراتژیهای بهبود تدریجی، کیفیت، هزینه، سرعت، مهم هستند ولی اگر شرکت های تازه وارد، روش کاملاً جدیدی را ابداع کنند ممکن است استراتژیهای اتخاذی ما به پشیزی نیرزد.
استراتژیهای آینده ساز حربه شگفتی آفرین کوچک ها در مقابل بزرگ ها است. اگر می خواهیم در صحنه رقابت خودشگفتی بیافرینیم و به اصطلاح ره صدد ساله را یک شب طی کنیم تنها، استراتژیهای آینده ساز چاره کار خواهد بود. و مبنا استراتژیهای آینده ساز بر خلاقیت و نوآوری می باشد. باید در نظر داشت که حقیقت دانش که عامل اصلی ایجادخلاقیت و نوآوری است، یک نیروی هدایت کننده برای رشد اقتصاد، توسعه جامعه و ایجاد موقعیتهای شغلی جدید و منبع اولیه صنایع رقابتی می باشد.
همانطورر که دانش در مباحث منابع انسانی و تکنولوژی مطرح بوده ، همیشه مرکزیتی برای توسعه اقتصادی نیز بوده است اما در سالهای اخیر اهمیت آن آشکار تر گردیده است و خدمات دانش محور، همچون آموزش، تحصیل، ارتباطات و اطلاعات و تمرکز بر R&D در کشورهای توسعه یافته به سرعت درحال رشد میباشد.