سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سجاد حقیرچهره قانی – عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
محمد فاروق حسینی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران
علی اصغر خدایاری – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

چکیده:

استخراج معادن، تخصیص و گسیل کامیون ها یکی از مهمترین و پیچیده ترین فرآیندهای عملیاتی است که بهینه سازی آن می تواند باعث صرفه جویی قابل توجهی شود، لذا بهره گیری از سامانه های مدیریت حمل و نقل به منظور تأمین دو هدف بیشینه سازی تولید معدن و کنترل کیفیت سنگ ارسالی به کارخانه فرآوری مدنظر مدیران معادن قرار گرفته است . در این تحقیق یکی از مدل های
موجود در تخصیص کامیون ها، برمبنای کمینه کردن تعداد کامیون مورد نیاز و با در نظر گرفتن محدودیت های عملیاتی معادن برای استخراج میزان مشخصی از مواد معدنی و باطله توسعه داده شده است . این مدل توسط برنامه ای که در محیط برنامه نویسیMATLAB تهیه شده، برای یک شیفت واقعی از معدن مس سرچشمه حل شده است . بررسی نتایج به دست آمده حاکی از افزایش ظرفیت تولید به میزان ۵ / ۸۲ درصد معادل با بیش از ده هزار تن در روز نسبت به وضعیت فعلی است .