سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن وفایی سفتی – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی مهندسی ، بخش مهندسی شیمی ، تهران
حسین شیخ زاده – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی مهندسی ، بخش مهندسی شیمی ، تهران

چکیده:

بازده چاههای نفت خام، توسط رسوب و انسداد آسفالتینها، کاهش پیدا میکند. رسوب آسفالتین معمولاً یک پروسس برگشت ناپذیر است . یک سؤال قابل توجه در صنعت نفت این است که کی و چه مقدار و تحت چه شرایطی مواد آلی سنگین مثل آسفالتین رسوب می کنند؟
در اثر تزریق گازهای مختلف در مخازن نفتی آسفالتین ها رسوب میکنند. در جلوگیری از رسوب گذاری، دانستن حلالیت آسفالتین به صورت تابعی از دما، فشار و اجزاء سازنده فاز مایع نفت ضروری است . بررسی ما شامل، انتخاب یک مدل ترمودینامیکی با استفاده از معادله حالت پینگ رابینسون وبر مبنای رفتار فازی مخلوطها و تئوری پلیمر چند توزیعی فلوری هاگینز در توصیف و پیش بینی تشکیل رسوب ، اجرای برنامه کامپیوتری جهت اندازهگیری رسوب آسفالتین و تست مدل با نتایج تجربی بدست آمده میباشد.