سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد محمدپورعمران – عضو هیئت علمی دانشگاه شمال
محمدسعید جبل عاملی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید ذوالفقاری – عضو هیئت علمی دانشگاه رایرسون کانادا

چکیده:

معیارهای ارزیابی برنامه های کاربری اراضی، متنوع و شامل معیارهای عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی می باشد. نصمیم گیرندگان نیز معمولا متشکل از نمایندگان ارگانهای مختلف دولتی و موسسات خصوصی می باشد. آلترناتیوهای تصمیم در یک مساله تعیین خط مشی بازسازی اراضی مناطق زلزله زده شامل سناریوهای مختلف کاهش پایدار آسیب های بلایای طبیعی در قالب طرح های جامع کاربری اراضی می باشد. در این پژوهش شیوه ای نوین از مدلسازی این طرح ها مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ارائه می شود. نوآوری اصلی در این شیوه استفاده از آلترناتیوهای مرکب جهت معرفی ستاریوها در مرحله ساختاردهی مساله تصمیم می باشد. سپس رویکرد مناسب برای تحلیل این نوع مدلسازی در قالبی سازگار با روشهای تصمیم گیری چندمعیاره ارائه می شود. همچنین برای تشریح کامل روش پیشنهادی از یک مثال توضیحی متناسب با برنامه ریزی کاربری اراضی در بازسازی مناطق زلزله زده استفاده می شود.