سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس بابازاده – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
هدایت ذکایی آشتیانی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

درادبیات حمل و نقل،‏ مسئله تخصیص‏ همگانی معمولأ بصورت مدلهای بهینه سازی بر حسب جریان در کمان روی یک شبکه همگانی تعریف می‌شود که در آن هرکمان دو مؤلفه زمان سفر و تواتر حرکت دارد. فرض اساسی دراین مدلها ثابت بودن این دو مؤلفه برای هر کمان است. از جمله این مدلها، مدل استراتژی بهینه است. همچنین مسئله تخصیص‏ همگانی، براساس قانون تعادل استفاده کننده در شبکه‌های همگانی، بصورت یک سیستم معادلات غیرخطی برحسب جریان در کمان نیز فرموله شده است. در این سیستم، که مدل تعادلی تخصیص همگانی نامیده می‌شود، زمان سفر هر کمان می‌تواند تابعی از بردار جریان در شبکه باشد. ما در این مقاله نشان می‌دهیم که مدل تعادلی تخصیص همگانی، برای حالتی که زمان سفر هر کمان ثابت باشد، با مدل استراتژی بهینه معادل است. همچنین ثابت می‌کنیم که مدل تعادلی را می‌توان بصورت یک سیستم معادلات غیرخطی برحسب جریان در مسیر نیز بیان کرد