سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی الیاسی – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت ومهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدحسن طاهری – محقق موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی وارزیاب جایزه ملی بهره وری و

چکیده:

در سال های اخیر مجامع علمی و صنعتی کشور توجه روزافزونی به مقوله تدوین استراتژی در سطوح ملی و بنگاهی نشان داده اند و صاحبنظران و نخبگان مدیریت به اثربخشی این مقوله در بهبود وضعیت رقابتی صنعت کشور امید بسته اند . با این وجود نشانه هایی از عدم کارامدی رویکرد های رایج تدوین استراتژی در بنگاه های صنعتی و خدماتی مشاهده می شود که می تواند در بلند مدت باعث کاهش اقبال مدیران به این مقوله گردد . از سوی دیگر کاربرد مدل EFQM نیز در کشور جهت اخذ جوایز ملی کیفیت و بهره وری در حال گسترش است . در این مقاله بر اساس تحقیق و تجربه نویسندگان در ارزیابی سازمان های صنعتی و خدماتی مطابق با مدل EFQM و همچنین آموزش و مشاوره در حوزه مدیریت استراتژیک – بویژه در صنایع دفاعی – تلاش شده است علاوه بر معرفی برخی عارضه های رایج در تدوین واجرای استراتژی ، ظرفیت های نهفته در مدل EFQM در افزایش اثربخشی فرایند مدیریت استراتژیک سازمان ها تشریح گردد