سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

بهروز قلیچ خانی – دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تربیت مدرس، مشاور مرکز مط
سیدذبیح اله هاشمی – مدیر مرکز مطالعات منابع انسانی ایران خودرو و مدرس دانشگاه
داریوش غلام زاده – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

تعالی منابع انسانی، چارچوب جامعی از ارزشهای محوری، معیارها و شاخص ها در تمامی ابعاد منابع انسانی است، که به مدیران منابع انسانی سازماها (دولتی وخصوصی) کمک می کند تا با ارزیابی مستمر فعالیتها، رویه ها، فرایندها و نتایج منابع انسانی شان، نقاط قوت و حوزه های بهبود (مسائل و مشکلات) خود را شناسایی کرده و برای بهبود آنها، برنامه ریزی نمایند. در این مقاله، سعی شده است پس از مرور اجمالی ارزش ها و معیارهای مدلهای تعالی سازمانی در رابطه با مدیریت و توسعه منابع انسانی، مدل مفهومی تعالی منابع انسانی شامل ارزشهای محوری، معیارها و شاخص های حوزه منابع انسانی و نیز امتیازدهی آنها معرفی ، بحث وب ررسی شود و در پایان با یک روکرد تطبیقی و انتقادی به مقایسه معیارهای تعالی منابع انسانی با معیارهای مرتبط با منابع انسانی مدلهای تعالی سازمانی پراخته شده است.