سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی اسلامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالقاسم صیادیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به بررسی روش آنالیز/ سنتز هارمونیکی تعمیم یافته، برای سنتز گفتار خواهیم پرداخت. هدف از بکارگیری این روش، بهبود دقت تخمین پارامترهای آنالیز و همچنین کیفیت گفتار سنتز شده می باشد. در این مقاله، از الگوریتم تعیین نقاط مطمین برای انتخاب یک پریود از سیگنال، استفاده خواهیم نمود. پس از انتخاب یک پریود پیچ از سیگنال، با تکرار آن، یک دنباله پریودیک از سیگنال بدست
می آید که ما را قادر به تخمین پارامترهای طیفی فریم اولیه می سازد. همچنین این روش می تواند تحت نرخ های متنوع نمونه برداری ( از ۸kHzتا ۴۴/۱kHz) اجرا گردد. بنابراین، برای کاربردهای متنوعی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در انتهای این نوشتار، نتایج حاصل از اجرای این الگوریتم مورد بررسی قرار گرفته است.