سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا علی احمدی – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
امیرسامان خیرخواه – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

انتخاب فن آوری مناسب در کشورهای در حال توسعه موضوعی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفتهاست. در این راستاف مدلی ریاضی جهت تعیین مناسب ترین فن آوری ارایه می شود. رویه پرداخته به مساله در این مقاله به این ترتیب است که ابتدا با بیان سطوح مختلف موضوع انتخاب فن آوری، این مساله شکافته شده و حوزه بررسی این مقاله مشخص می گردد. ضمن آن که به ناکار آمدی بعضی از روشهای ارزیابی فن آور، در بخش بعد اشاره می شود، در همین بخش مشخص می گردد که یکی از روش های مناسب ارزیابی فن آوری، روش ارزیابی تلفیقی معیارهای کمی و کیفی است که خود، متکی بر مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره است. سپس با بیان معیارهای مطرح در ارزیابی فن آوری، به ماهیت چند معیاره بودن مساله اشاره می شود و در نهایت با توجه به ماهیت چند معیاره بودن تصمیم گیری و گروهی بودن آن در فرایند انتخاب فن آوری و نیز مشکلاتی چون فقدان اطلاعات کامل و به روز و کم تجربه بودن تصمیم گیران کشورهای در حال توسعه در درک مسائل محیطی و فن آوری – که بر ماهیت و توانایی در ک اهمیت عوامل و گزینه ها توسط آنان اثر می گذارد – مدلی متکی بر روش های تصمیم گیری چند معیاره ارایه می گرد که علاوه بر در نظر گرفتن نظریات گروهی از صاحب نظران، به حداقل اطلاعات از سوی آنان نیاز دارد.