سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نازیلا نکویی – مدیر طرح و برنا

چکیده:

دستیابی به اهداف توسعه در راستای فناوری اطلاعات و ارتباطات و در جایگاهی راهبردی در شهرداریهای کلان شهرها (در جهت تدوین سند راهبردی فاوا شهرداریکلان شهرها) نیازمند به تدوین مدلی است که بتواند با همسو سازی استراتژی های کسب وکار و فناوری اطلاعات و ارتباطات ، شمائی سیستماتیک در قالب عرضه و تقاضا ارائه نماید و به حوزه هایی نظیر تامین کنندگان ، ذینفعان ، اهداف توسعه، زیر ساختهای فنی و زیر ساخت های غیر فنی و خدمات بپردازد.
در تدوین این مدل ازتوسعه فناوری اطلاعات UNDP، سند ملی توسعه استان و اسناد بالا دستی کشوری، استانی و مدلهای علمی استفاده شده است.
اهداف مورد نظر در جهت تدوین توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری کلان شهر را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
۱٫ افزایش سطح کیفی و کمی ارائه خدمات درزمینه های مختلف
۲٫ ارتقای ابعاد مختلف توسعه شهرداری کلان شهر
۳٫ افزایش سرعت تصمیم گیری در سطوح مختلف شهرداری کلان شهر
۴٫ تسهیل سیستمهای اجرایی و مدیریتی در سطح شهرداری کلان شهر
۵٫ افزایش سطح آگاهی عموم مردم نسبتبه ابزارهای نوین و چگونگی استفاده از آنها
۶٫ برقراری یکپارچگی و تسهیل تبادل اطلاعات در سطح عمودی و افقی شهرداری کلان شهر