سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد جوادی –
بهنام جوادی –

چکیده:

دراین مقاله که ارائه گردید است درابتدا چند مدل تولید سفربیان و درمورد مدل کلاسه بندی متقاطع به مفصل توضیح داده شده است سپس مدل کلاسه بندی متقاطع برای تحقیق مسافرت امریکایی ۳ ATS" بیان گردید و چگونگی و مراحل تولید سفرو به دست آوردن تعداد سفر با داده های محدود شرح داده شد . درپایان با آوردن یک مثال و بست آن به یک شهر فرضی داخلی چگونگی استفاده آن در داخل کشور شرح داده شده است .