سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی بابائیان – کارشناس مهندسی صنایع و مشاور حوزه مدیریت پروژه های شرکت ملی حفاری ایر
کاوه محمدسیروس – عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر و مدیر پروژه تلفیق شرکت
امیرحسین صبور طینت – مدیرپروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت ملی حفاری ایران در شرکت مدیریت و

چکیده:

ابزارها و تکنیکها و فرایندهای مدیریت پروژه ، امروزه خود تبدیل به یک تخصص علمی خاص شده اند که از آنها برای آغاز، برنامه ریزی، کنترل و اختتام پروژه ها استفاده می شود. با توجه به تغییرات سریعی که در محیط کسب و کار امروز در حال وقوع می باشد، سازمانها بیشتر تمایل به بکارگیری آندسته از ابزارها و تجربیات مدیریت پروژه دارند که توانائی پاسخگوئی به این شرایط را داشته باشند. علاوه براین، تعیین این که سطح تجربیات مدیریت پروژه جاری در یک سازمان از چه سطح تکاملی برخوردار است، کار بسیار دشواری می باشد و با وجود کاربرد گسترده ابزارها و تجربیات مدیریت پروژه در صنایع مختلف، سازمانها همچنان نسبت به بکارگیری مدیریت پروژه و استقرار آن با سردرگمی و اشکال روبرو می باشند. مدل تکاملی مدیریت پروژه مدلی است که از آن می توان به دو منظور بهره گرفت: ارزیابی و تعیین سطح تکامل فعلی تجربیات مدیریت پروژه در یک سازمان و مقایسه آن با سازمانهای دیگر؛ اصلاح تکامل جاری سازمان تا رسیدن به سطوح بالا تر تکامل در مدیریت پروژه در یک سازمان و مقایسه آن با سازمانهای دیگر، اصلاح سطح تکامل جاری سازمان تا رسیدن به سطوح بالاتر تکامل در مدیریت پروژه. این مدل یک رویکرد سیستماتیک و رو به جلوئی را دنبال می کند که گستره عملکرد آن از یک سطح غیر حرفه ای تا یک سطح حرفه ای از تجربیات مدیریت پروژه می باشد. هر سطح تکامل در این مدل شامل یکسری ویژگیها، عوامل و فرایندهائی می باشد؛ در واقع یکسری مراحل متوالی و پشت سر هم را معرفی می کند که فرایندهای مدیریت پروژه یک سازمان را بطور مستمر بهبود می بخشد. براساس این مدل یک سازمان با هر نوع ساختار- وظیفه ای تا پروژه ای – که به نحوی با پروژه ها درگیر است، می تواند سطح تکامل تجربیات مدیریت پروژه خود را نسبت به مدل ارزیابی و تعیین نماید و پس از مشخص شدن موقعیت، با بکارگیری یکسری راهکارهایی که در مدل ارائه شده به سطوح بالاتر تکامل دست یابد.در این مقاله قصد معرفی مدل تکاملی مدیریت پروژه را داریم.