سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قدرت الله فرهودی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
رضا درخشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

در بسیاری از مکانها همانند کمربند رفسنجان، روندهای متفاوت، مکانیزهای مختلف و آرایه پیچیده گسلها و چینها، در ظاهر امر وضعیت تحلیل ساختاری این مناطق را دشوار می سازد اما با کمی دقتدر ویژگی های هندسی این گسلها و با الهام گرفتن از مدلهای آزمایشگاهی و نظریات تئوری می توان ضمن تفکیک و تقسیم بندی این گسلها در گروه های خاص از آنها در جهت تحلیل ساختاری و ارائه مدل تکتونیکی کمک رفت. بررسیهای انجام شده بر روی کمربند رفسنجان نشان می دهد که این منطقهنمونه تیپیکی از ساختار گلوار مثبت می باشد که تحت تاثیر عملکرد گسل راستالغز داوران ایجاد گشته است. روند و مکانیزم گسلها و چینهای این منطقه به گونه ایست که عملکرد ترافشارش گسل داوران را به خوبی تایید می نماید.