سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید حامد موسوی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی غضنفری – دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی جعفری – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
سید مرتضی موسوی راد – دانشجوی دکترای دانشگاه میسور هند

چکیده:

استراتژی یک سازمان مشخص می کند که سازمان چگونه می خواهد برای سهامداران،مشتریان و شهروندان ارزش آفرینی نماید.وجوه فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری ، استراتژی را ایجاد و شیوه پیاده سازی آن را توصیف می کنند.در جنبه یادگیری و رشد نقشه استراتژی کاپلان و نورتون جایگاه مدیریت دانش در قسمت کار تیمی سرمایه سازمانی قرار گرفته شده است. حال آنکه فرهنگ، ساختار، فناوری که می توانند از قابلیت های زیر ساختاری دانش باشند ارتباطشان با قابلیت های فرایندی دانش که تسخیر،تبدیل،به کار بردن و حفاظت دانش می باشد و زیر مجموعه وجه فرایندهای داخلی کسب و کار نقشه استراتژی هستند در نقشه نورتون و کاپلان دیده نشده است. در این تحقیق ما همبستگی بین هر یک از قابلیت را بررسی کنیم و سپس به دنبال آن ارتباط بین هر یک از قابلیت های فرایندی دانش و عناصر وجه فرایندهای داخلی نقشه استراتژی را بدست آورده ایم.