سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خلیل بانان علی عباسی – مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان
سهراب خانمحمدی – دانشگاه تبریز
سیدحسین حسینی – دانشگاه تبریز

چکیده:

قطع برق صدمات بسیاری زیادی را به دنبال دارد. روشهای متعددی برای کاهش و به حداقل رساندن قطعیها مطرح می باشد. ولی با وجود همه سعی و تلاشها، قطع برق بنا به دلایل مختلف وجود دارد. بنابراین بررسی روشهای مدیریت قطع برق برای کاهش صدمات بسیار ضروری می باشد. موضوع قطع برق با توجه به ماهیت خود حالت نامعینی دارد، بنابراین برای مدیریت قطعیهای برق بایستی از روشهای مبتنی بر تجربیات متخصصین استفاده کرد. در این مقاله یک مدل شبکه عصبی بر اساس مجموعه های فازی برای مدیریت قطعیهای انرژی الکتریکی در مرحله تصمیم گیری و در شرایط نامعینی معرفی شده است. همچنین در این مطالعه از اختلاف نظر متخصصین در خصوص معیارهای مختلف برای تعیین ضریب شکل تابع عضویت استفاده شده و از روشهای مختلف، مقادیر مراکز ثقل توابع عضویت محاسبه گردیده و نهایتا با نتایج مرجع مقایسه شده است.