سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید فعلی – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهندسی ،گروه مهن
غلامحسین لیاقت – استاد مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهند

چکیده:

در این مقاله مدل تحلیلی جدیدی ارائه گردیده که فرایند نفوذ پرتابه های تخت را در اهداف فلزی چند لایه ای نازک بکمک روش جدید انتشار امواج تنش پلاستیک مدل می کند . لایه های هدف نازک و بصورت در تماس با هم یا با فاصله بوده و واماندگی هدف در هر لایه بصورت پلاگینگ در نظر گرفته شده است . در این مدل تحلیلی بکمک سرعت موج تنش پلاستیک در پرتابه و لایه های هدف و معادلات بقاء جرم، انرژی و اندازه حرکت در پیشانی موج تنش پلاستیک فرایند نفوذ به چند مرحله تقسیم گردیده و معادلات حاکم در هر مرحله استخراج شده است . با مقایسه صورت گرفته بین نتایج حاصل از این مدل تحلیلی و نتایج تجربی مشاهده گردیده که مقادیر سرعت حد بالستیک و سرعت باقیمانده پیش بینی شده همخوانی مناسبی با نتایج تجربی و نتایج تحلیل بکمک نرم افزار LS-Dyna دارد .