مقاله مدل حمايت تصميم گيري به منظور تخصيص بهينه آب سد اميرکبير براي مصارف گوناگون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: مدل حمايت تصميم گيري به منظور تخصيص بهينه آب سد اميرکبير براي مصارف گوناگون
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سد اميرکبير
مقاله شبيه سازي مونت کارلو
مقاله برنامه ريزي آرماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسنن مظفري مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كيخا احمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سد اميرکبير افزون بر اين که يکي از منابع اصلي تامين کننده آب شرب شهر تهران مي باشد، وظيفه تامين آب آبياري، توليد برق و کنترل سيلاب را نيز بر عهده دارد. در اين پژوهش پس از پيش بيني آب رودخانه کرج به روش شبيه سازي مونت کارلو، از برنامه ريزي آرماني وزني و اولويت دار به منظور تخصيص آب سد کرج به بخش هاي شرب و کشاورزي استفاده شد. نتايج برنامه ريزي آرماني اولويت دار نشان داد، با توجه به اهداف تصميم گيرنده، مي توان آب تخصيصي به شرب و درآمد ناخالص کشاورزان را افزايش داد. با استفاده از برنامه ريزي آرماني وزني، آب تخصيصي به شرب بيش از مقدار کنوني، درآمد ناخالص کشاورزان و برق توليدي نيز بيش از آرمان مورد نظر بود. افزون برآن، از ديد مديريت آب سد بررسي آرمان ها و شرايط گوناگون با توجه به مدل ساخته شده امکان پذير است.