سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان صفاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – مهنئسی و مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
امیر حسین ذکریایی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – مهنئسی و مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع

چکیده:

برای پیش بینی عمر خستگی سازه ها ی تحت بار سیکلی مطمئنا" قانونی برای خسارتهای تجمعی مورد نیاز می باشد اگر ازقانون پالمگرین – ساینر برای FRP تحت بارسیکلی استفاده شود نتایج حاصل ازمدل ها نشان میدهد که این پیش بینی ها معمولا رضایت بخش نیستند قانون P-M بطورگسترده ای برای پیش بینی عمر خستگی فلزات که فقط یک نوع آسیب اصلی تحت بار سیکلی دارند استفاده می شود درحالیکه چندین نوع خسارت در FRP ها مشاهده می شود دراین مدل ازمقاومت پس ماند به عنوان معیار ی کاربردی برای اندازه گیری خسارت تجمعی ناشی ازخستگی در FRP ها و درنتیجه پیش بینی عمر خستگی آنها استفاده شده است .